1

Project: Friesestraatweg 181 - Portland

Door de ligging aan het prachtige Reitdiep is de voormalige Gembeton locatie al van oudsher een strategische plek tussen het centrum van Groningen en het gebied daar buiten. Vroeger voeren hier de schepen van de Waddenzee naar het centrum en de dynamiek van die drukke route is alleen maar toegenomen.

Door de ontwikkeling van appartementen en jongerenhuisvesting wordt niet alleen de dynamiek versterkt  maar ook de kwaliteit van de inrichting van de woonomgeving verhoogd. Zowel voor de nieuwe bewoners maar ook voor alle mensen die er nu direct om heen wonen.

De dijk langs het Reitdiep wordt een openbare route waar men kan wandelen, joggen, fietsen en de hond uitlaten. Deze groene route wordt tussen de gebouwen verbonden met de Friesestraatweg waardoor de beleving van het Reitdiep veel directer is.

De gebouwen zijn stedelijk en lopen trapsgewijs af naar het water waardoor een prettige overgang ontstaat tussen de drukke verkeersader en de open ruimte met water en groen. De architectuur is geïnspireerd op de oudste nog aanwezige gebouwen aan het Reitdiep, de voormalige melkfabriek De Ommelanden. Daarmee passen ze in de traditie van een industriële omgeving.

2

Project: Friesestraatweg 175

De Reitdiepzone bevindt zich tussen het Reitdiep en de Friesestraatweg. Lange tijd voordat de jaren 60 wijken waren gerealiseerd was deze zone door deze ligging interessant voor industriële activiteiten. Voorheen was het water de belangrijkste vervoersroute voor transport. Later vervulde de weg deze functie.

De Friesestraatweg behoort tot een van de belangrijkste toegangsroutes van de stad. Hierlangs vormde zich de zone tot een langgerekt lint van industriële activiteiten.

Door de ontwikkeling van de westelijke ringweg ontstond een sterke begrenzing van het gebied. Hierdoor was verder uitbreiding van de bestaande bedrijven niet meer mogelijk. Dit heeft ertoe geleid dat er langzamerhand een functie wijziging is ontstaan.

In de Reitdiepzone vindt al een groot aantal jaren een transformatie plaats. De oorspronkelijke functie van een zone voor handel is grotendeels verleden tijd.

Gemeente Groningen heeft de Reitdiepzone aangewezen als een gebied waar woningbouw plaats kan vinden. Dit is mede interessant in verband met de ligging dichtbij het centrum en dichtbij het ommeland. In beleidsnotities wordt aangegeven dat het programma sterk afhankelijk is van de vraag vanuit de markt. Wat vast staat is dat het gebied hard nodig is om de komende jaren de stad mede te voorzien van voldoende woningen. Er liggen hier grote kansen voor deze stedelijke woonopgaves.

In de stad Groningen is momenteel een grote behoefte aan middenhuur appartementen. Het woningbouwplan aan de Friesestraatweg 175 probeert zich te richten op deze doelgroep. De appartementen zijn circa 50m2 tot 80m2 groot. Deze woningen zijn ingericht voor de doelgroep 1 en 2-persoonshuishoudens.

Het plan bevat een parkeervoorziening voor bewoners. Hierin komen meerdere elektrische deel-auto’s te staan die gebruikt kunnen worden door de bewoners.

156 Woningen  |  117  Inpandige parkeerplaatsen  |  390 Inpandige fietsplekken

3

Inrichting openbaar gebied

Met de inrichting van de buitenruimte wordt een hoogwaardige plek gecreëerd, waarvan zowel directe omwonenden als bewoners uit de buurt gebruikt kunnen maken. Langs het Reitdiep wordt een doorlopend recreatief voetpad gemaakt.

Aan dit voetpad ligt af een toe een verbijzondering in de vorm van een steiger aan het water. Hier kan jong en oud op een mooie zonnige middag genieten van het Reidiep. De Friesestraatweg krijgt een aangenaam profiel door een laan van bomen en een brede stoep.

De gebieden tussen de gebouwen krijgen een rustige parkachtige sfeer. Hier lopen voetpaden doorheen, zodat men van het Reitdiep naar de Friesestraatweg kan komen en omgekeerd.

Intieme tuinen worden afgewisseld door een multifunctioneel sportplein. Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk ‘vergroend’ door bomen te planten en gebruik te maken van grasbetonsteen. Zo ontstaat er voor iedere gebruiker een aangename openbare ruimte.

4

Project plan

Het Reitdiep biedt een bijzondere kwaliteit voor het wonen. Het zorgt voor interessante vergezichten en voor een recreatieve kwaliteit. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling zal zijn dat het Reitdiep weer toegankelijk is vanaf de Friesestraatweg zijde. In de ontwikkeling wordt de kans geboden om een doorgaande openbare route langs het Reitdiep te realiseren.

Door de verschillende bouwdelen verschillende hoogtes te geven ontstaat er een interessante compositie. Tevens ontstaat er door de lagere delen een vorm van transparantie in het plan. Dit versterkt de verbinding tussen de beide wijken Paddepoel en Vinkhuizen.

Er ontstaat geen grote massa die een letterlijke barrière creëert tussen de twee wijken. Middels een fysieke route over het dek hopen we in het dagelijks gebruik deze verbinding ervaarbaar te maken voor de gebruikers.

Qua uitstraling is er gekeken naar de rijke historie van de plek. Er wordt middels verschillende onderdelen gerefereerd aan de oude industrie. Een belangrijk element is de route tussen de Friesestraatweg en het Reitdiep over het dek. Het dek wordt ingericht met beplanting en een doorlopend zitelement om er een interessant gebied van te maken voor zowel bewoners als passant.

6

Laat een reactie achter ...